Bafra'da atıl durumda olan bina eğitim kampüsü oluyor

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hastane olması için 18 yıl önce vatandaşların bağışlarıyla yapılan ve daha sonra atıl kalan binanın bulunduğu bölgenin eğitim kampüsü olacağı belirtildi.

Bafra'da atıl durumda olan bina eğitim kampüsü oluyor

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra İlçesi'nde hastane olması için 18 yıl önce vatandaşların bağışlarıyla yapılan ve daha sonra atıl kalan binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Kırcalı, "Bu­ra­sı 18-19 yıl önce ya­pıl­dı. Ve so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­dı. Va­tan­da­şı­mız­da bu konu hak­kın­da yar­dım talep et­ti­ler. Bizde 1 Kasım'dan beri bir so­nu­ca var­mak için ça­lış­ma baş­lat­tık. Ba­kan­lık yet­ki­li­leri gel­di­ğin­de bu yere ba­yıl­dı­lar. Çok güzel bir yer. Bu­ra­nın ne çürük ol­du­ğu­na ne de sağ­lam ol­du­ğu­na dair bir rapor yok. Ama şöyle bir rapor var. Bu da güç­len­di­ri­le­bi­lir ra­po­ru var. Fakat kaç li­ra­ya güç­len­di­rir gibi bir net bir şey yok. Biz bu­ra­ya bir Bölge eği­tim kam­pü­sü şek­lin­de dü­şün­dük. Din­len­me mer­kez­le­ri yaşam mer­ke­zi ala­nı­na ge­tir­me­ye düşünü­yo­ruz. Spor Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve çeşitli okulları barındıracak yatılı bir alan olarak düşündük. Çevre ilçelerden de bura­la­ra dönüş ola­cak­tır. Biz şimdi bu­ra­sı­nın tah­sis işlemlerini hal­le­di­yo­ruz. Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na tah­si­si için ça­lış­ma­la­rı­mız var. Şuan da burası Sağlık Bakanlığın da asıl sahibi olan Orman Bakanlığı'na devir edip oradan da Milli Eğitim Bakanlığı'na devir işlemlerimiz olacak. Büyük ihtimalle yıkıp tekrardan yapılması yönünde fikir sunduk. Çünkü burası 18 yıl önceki sistem ve mimari ile yapılmış. Allah'ın izni ile Bafra'yı güzel şeyler bekliyor. Bir Spor Li­se­si'ni de için­de ba­rın­dı­ra­cak bir alan var. Geniş bir alan 160 dö­nüm­lük bir ara­zi­miz var. Bunu en ve­rim­li şe­kil­de kul­la­na­ca­ğız. Ay­rı­ca Diş Has­ta­ne­si'nin yeni ye­ri­ni de ka­rar­laş­tır­dık. Hü­kü­met Ko­na­ğı ye­ri­mi­zin ­de yeri hazır ge­rek­li çalışmaları baş­lat­tık. Bafra her şeyin en iyi­si­ni hak edi­yor" dedi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Rıza KUL     2017-09-21 Deprem etüdü olmadığı için hastane yapılmayan bina eğitim için kullanılacak demek.Çok güzel, hastaların canı can öğrencilerin patlıcan.
//
// //
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
AK Parti'den OHAL ve bedelli askerlik açıklaması
AK Parti'den OHAL ve bedelli askerlik açıklaması
Mahir Ünal'dan “OHAL ve 20 Temmuz'' açıklaması
Mahir Ünal'dan “OHAL ve 20 Temmuz'' açıklaması