Ekonomi
Giriş Tarihi : 05-12-2020 17:27   Güncelleme : 05-12-2020 17:27

Asgari Ücret için ilk toplantı yapıldı

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili ilk toplantı gerçekleştirildi. İşçilerin için neler talep edildi? Asgari ücret zammında beklenti ne? İşte 2021 yılı asgari ücret zammı ilk görüşmesinin detayları...

Asgari Ücret için ilk toplantı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen toplantının detayları belli oldu. 2021 asgari ücret zammı milyonlarca emekçinin beklentilerini karşılayabilecek mi?

"ÜCRETLERİN ASGARİ ÜCRETE TEKABÜL EDEN KISMI VERGİDEN 

MUAF OLMALI"İşçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak hareket ederek, "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret belirlenebilmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sırasında temel alınması gereken şu ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi:
Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. İçinde yaşadığımız salgın koşullarının yarattığı gelir kaybı ve gider artışları da dikkate alınmalıdır.
Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret, açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.
Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.
Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.
Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.
Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ TALEPLERİ

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret ile bağlantılı olarak ve mevcut ekonomik koşullar da dikkate alınarak, taleplerini şöyle sıraladı:
İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğin benzeri işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.
Pandemi koşullarında işsizlik sigortasından işçilere yapılan ödemelerin (kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği ve işsizlik sigortası) alt sınırı asgari ücret olmalıdır. Pandemide iş ve gelir kaybı olan işçilere asgari ücret düzeyinden az olmayan bir nakdi gelir desteği verilmelidir. Bu destek kayıtsız çalışan işçiler için bütçeden karşılanmalıdır.
'Sosyal Devlet' ilkesi gereği 'aile yardımı' çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.
Sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için asgari ücret teşviki uygulanmalıdır.

Komisyon ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.