Güncel
Giriş Tarihi : 18-06-2020 21:00   Güncelleme : 18-06-2020 21:00

Bağ-Kur’lular İş Göremezlik Ödeneği Alabilir Mi?

İş göremezlik ödeneği 5510 Sayılı Kanun ile sigortalılara sağlanan haklardan birisidir. Geçici iş göremezlik ödeneği özellikle eski adı ile Bağ-Kur sigortalısı,  5510 Sayılı Kanunda geçen adı ile 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar açısından hastalık halinde yararlanılıp yararlanılamayacağı konusunda bir takım yanlışlıklar vardır.

Bağ-Kur’lular İş Göremezlik Ödeneği Alabilir Mi?

Bağ-kur sigortalıları yani 5510 Sayılı Kanun 4. maddenin birinci fıkrasının “b” bendine tabi sigortalılar hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar.

İş göremezlik ödeneği 5510 Sayılı Kanun ile sigortalılara sağlanan haklardan birisidir. Geçici iş göremezlik ödeneği özellikle eski adı ile Bağ-Kur sigortalısı,  5510 Sayılı Kanunda geçen adı ile 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar açısından hastalık halinde yararlanılıp yararlanılamayacağı konusunda bir takım yanlışlıklar vardır.

Bağ-kur sigortalıları yani 5510 Sayılı Kanun 4. maddenin birinci fıkrasının “b” bendine tabi sigortalılar hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar.

BAĞKUR’LULAR / 4-(B) SIGORTALILARI HANGI HALLERDE GEÇICI İŞ GÖREMEZLIK ÖDENEĞI ALABILIRLER?
5510 Sayılı Kanunun 4-1(b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Bağ-Kur kapsamında olanlar için Geçici İş Göremezlik ödeneği;

İş Kazası,
Meslek Hastalığı,
Analık,
hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir.