Samsun Haber
Giriş Tarihi : 01-06-2020 18:44   Güncelleme : 01-06-2020 18:44

CHP İl Başkanı Fatih Türkel'den santral açıklaması

CHP İl Başkanı Fatih Türkel, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'na kurulumu devam eden Biyokütle Enerji Santrali (BES) hakkında açıklamada bulundu.

CHP İl Başkanı Fatih Türkel'den santral açıklaması

Santralle ilgili basında yer alan açıklama ilişkin CHP İl Başkanı Fatih Türkel şu ifadelere yer verdi:

"Çarşamba Biyokütle Santralının Yer Seçimi Yanlıştır!

Bilindiği üzere Çarşamba Ovasının ortasında yer alan Eğercili Mahallesindetartışma ve dava konusu olan Biyokütle Enerji santrali için Samsun 3İdare Mahkemesi 18 Mart 2020 tarihinde nihayi kararını vererek Samsun Valiliğinin “ÇED Gerekli Değildir” işlemini iptal etti ve santral
şantiyesi, halkımızın ısrarlı tepkileri sonucunda Valiliğimiz tarafından 11 Mayıs 2020 tarihinde mühürlendi.

Samsun 3 İdare Mahkemesinin bu kararı Samsun Valiliği tarafından temyiz edildiği için yargılama Danıştayda devam etmektedir. Ayrıca bu tesis için Samsun Büyük Şehir Belediyesinin ve Çarşamba Belediyesinin düzenlediği imar planlarına karşı açılan davalar Samsun 3 İdare Mahkemesinde halen devam etmektedir. Samsun 3 İdare Mahkemesinin nihai iptal kararında; tesisin kurulacağı alanın Çarsamba Büyük Ova koruma alanı içinde yer aldığı, "Nitelikli Tarım Alanı" olarak tanımlı olduğu ve 1.sınıf tarım arazisi vasfında olduğu belirtilmiştir. Tarım arazilerinin amaç dısı kullanımını önlemek Devletin öncelikli görevi olduğu hatırlatılmakta olup, “Bu tesiste günde 630 ton biyokütle yakılacak, 1600 metreküp yeraltı suyu kullanılacak ve 38 ton kül çıkartılacak. Bu tesis kömür ile çalışan termik santrallerden %150 daha fazla azot oksit, %600 daha fazla uçucu organik bileşenler, %190 daha fazla partikül madde ve %125 daha fazla karbon monoksit yayacak” ifadeleri yer almaktadır.

Mahkeme kararında; söz konusu biyokütle enerji santralinin Çarsamba büyük ova koruma alanı dışında inşa edilebileceği alternatif alanların bulunduğu da vurgulanmaktadır. Ayrıca yine mahkemenin kararında “(...) sadece santralın kurulacağı alan değil, bu alanın etkileyeceği çevre ve tarımsal yapının da gözetilmesi zorunludur” denilmektedir. Mahkemenin kararlarından anlaşılacağı üzere Çarşamba Biyoküyle Enerji Santralının yer seçimi hatalıdır. Bizim üzerinde durduğumuz husus budur. İktidar partisi yönetici ve milletvekillerinin, mahkemelerde devam etmekte olan davaları etkilemeye dönük açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Bizim için önemli olan Çarşamba Ovasının korunması her türlü şirket çıkarlarının üzerindedir. Çarşamba Ovasında yaşamını sürdüren, tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve ülkemize hizmet eden yaklaşık 30 bin çiftçimizin geleceğini hiç bir şirket çıkarına değişmeyiz."