Ekonomi
Giriş Tarihi : 29-11-2019 12:27

Kamu çalışanlarına müjde! Yüzdelik farklar geri ödenecek

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın yüzdelik farkların geri ödenmesine dair açtığı dava sonuçlandı. Sendikanın davayı kazanması ile birlikte kamuda çalışan yaklaşık 500 bin kamu emekçisinin yüzdelik farkları geri ödenecek.

Kamu çalışanlarına müjde! Yüzdelik farklar geri ödenecek

Kamuda görevli 4/D statülü kamu çalışanları 2 Nisan 2018 yılından sonra kadroya geçmeleri ile birlikte asgari ücretin üstündeki maaşları kesintiye uğrayarak yüzdelik farklar ellerinden alınmıştı. Konuya dair mahkeme başvuran Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası davayı kazandı. Emsal karar ile birlikte kamu çalışanları hem yüzdelik farklarına kavuşmuş olacak hem de kesilen yüzdelik farklar geri alabilecek. 

Konuya ilişkin Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası  Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban tarafından düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hasan Öztürk adına Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak hakkı olan yüzdelik dilimin ödenmesi için 15 Şubat 2019 tarihinde arabuluculuk mahkemesine başvuru yapıldık. 08 Mart 2019 tarihinde arabulucuda anlaşılamaması üzerine 15 Nisan 2019 tarihinde iş mahkemesinde dava açtık. Dava 17 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmasına rağmen bakanlık yüzdelik farkı ödemedi. Bunun üzerine Sendika olarak icra yoluyla Hasan Öztürk’ün hakkını alarak kendisine teslim ettik. Hasan Öztürk’e ve Kamuda çalışan bütün üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.”

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının kuruluşundan bugüne kadar işçilerin emeği için büyük mücadeleler verdiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, “Ülkesine ve işçi sınıfına hizmet etmektedir. 1961 yılından itibaren Sağlık İşkolunda ilk örgütlen¬meyi başaran Kamu da ilk Toplu İş Sözleşmeyi yapmış olup çalışanların sosyal ve ekonomik kazanımlar elde edilmesini sağlayıp, örgütlenmenin önünü açmıştır. Ülkemizde Taşeron uygulamasının yaygınlaştığı dönemde Sendikamız 1999 Yılında Üniversite Hastanesinde, Devlet Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde ilk toplu iş sözleşmeyi yapmış olup üyelerine sosyal ve ekonomik hak kazanımı sağlamıştır” diye konuştu.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sarıçoban, “Taşeron çalışmanın bitirilmesi konusunda birçok Kurumlarla birlikte tüm çalışanlara ayrımsız kadro verilmesini savunmuş bu talepler doğrultusunda kamuoyunda çağrılarda bulunmuş; bu haklı mücadelenin her zaman savunucusu olmuştur. Maalesef OHAL Sürecinde 696 Sayılı KHK ile bir gece yarısı Kamuda çalışan Taşeron İşçilerinin beklentilerini karşılamayan sözde kadro düzenlemesi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Sarıçoban, kadroya geçişi yapılan çalışanların TİS hakları başta olmak üzere birçok hakkının 31.10.2020 tarihine kadar askıya alındığını belirterek şu şekilde devam etti:

ÖDENMEYEN FARKLAR GERİ ÖDENECEK

02.04.2018 Tarihinde 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin Kamu Sözleşmelerine dâhil olmaları için 20 Nisan 2018 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi Tarafından Kamu Sözleşmesinin kadroya geçen tüm işçilere uygulanması hususunda Bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına talep yazıları yazılmıştır. Ancak Ka¬nun değişikliği talebimiz olumsuz sonuçlanınca Sendikamız Hukuk Bürosu tarafından Yargıya taşınmıştır. 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin İhale Şartnamelerine göre alması gereken % 10-20-30-40-60 vb. farklar 01.01.2019 itibari ile Asgari ücretin %26 artmasından dolayı ödenmemiştir. Hak kayıplarından bir tanesi olan yüzdelik farklarla ilgili Sendikamızın örgütlü bulunduğu Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde çalışan üyelerimiz adına Sendikamız tarafından emsal davalar açılmıştır.

EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanlığı¬ İzmir İl Sağlık Mü¬dürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Ambulans Sürücüsü olarak çalışan ve 02.04.2018 tarihide 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyemiz Hasan ÖZTÜRK adına sendikamızın açmış olduğu (%30) yüzdelik dilim emsal davası, “yüzdeliklerin dilimlerin 01.01.2019 tarihi itibari ile ödenmesi gerektiği yönünde üyemiz lehine sonuçlanarak kesinleşmiştir.” Bu karar KHK ile Kadroya geçen işçiler adına önemli bir kazanımdır. Emeğin ve alın terinin bedeli üyemize ve tüm işçilere hayırlı olsun. Öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı tüm işyerlerimize bu emsal kararımız ile üyelerimiz için ödeme talebinde bulunacaktır.

KİT'LERE AYRIMSIZ KADRO HAKKI TALEP EDİYORUZ

2 Nisanda kadroya geçişi yapılmayan tüm çalışanların (HYBS, Şoförler, Yemekhane, Radyoloji Teknikerleri, %’de 70’ e takılanlar, Laboratuvar çalışanlarımız ve KİT’lere) ayrımsız kadro hakkının verilmesi ve ayrımsız Kamu Toplu İş Sözleşmesine dâhil edilmesini talep ediyoruz.

EMEKÇİLERİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bu süreçte emeği geçen başta Genel Başkanımız Sayın Hakan Toy’a, Genel Merkez Yöneticilerimize, Hukuk Müşavirimiz Sayın Kadir Atıcı‘ ya, Tüm Şube Başkanlarımıza, Yönetim Şube Kurulu Üyelerimize, İl Başkanlarımıza, İşyeri Temsilcilerimize, Merkez çalışanlarımıza ve Sendikamıza güvenen işçi kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bize inanan bir işçi dahi kalsa onun haklarını yasa ve hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğiz. Eğilmeyeceğiz, ezilmeyeceğiz ve haklı mücadelemizden geri dönmeyeceğiz.

Mahkeme kararı şu şekilde: