Ekonomi
Giriş Tarihi : 17-05-2020 13:47   Güncelleme : 17-05-2020 13:47

Orman Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 1 Haziran tarihinde başlayacak.

Orman Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 122 sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayacak. 

Orman Genel Müdürlüğü'nün yayımlanadığı resmi duyuruda, "Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  122 Sözleşmeli Personel alınacak. Adaylar 1 - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 12 Haziran 2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir." denildi.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 - 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
- C sınıfı ehliyete sahip olmak,
- Cinsiyeti Erkek olmak,
4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

POZİSYON VE PROGRAMLAR