Samsun Haber
Giriş Tarihi : 20-10-2021 13:20   Güncelleme : 20-10-2021 13:20

Samsun'da '5 dakikada hekimlik olmaz' tepkisi

Samsun Tabip Odası, Dr. Funda Furtun başkanlığında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Kamuda görev yapan hekimleri bizzat çalışma koşullarında dinleyen Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu hem hekim sorunları hem de çözümleri konusunda sahada görüş alışverişinde bulundu.

Samsun'da '5 dakikada hekimlik olmaz' tepkisi

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun “aslında oda yönetimimiz uzun zamandır gerek hekim meclisi toplantıları gerekse birim temsilcileri aracılığıyla meslektaşlarımızın sorunlarından haberdar. Fakat bu defa bizzat gelerek kamuda çalışan meslektaşlarımızla beraber olmak istedik. Son zamanlarda kamuda hekimler 5 dakika aralarla randevu verilerek adeta baskıya maruz kalmakta. 5 dakikada asla sağlık hizmeti verilemez. Bu sebeple itirazlarımızı kamu hastaneleri yöneticilerine yazıyla bildirdik. Öte taraftan kamuda çalışan hekimlerin başta olmak üzere tüm hekimlerin özlük haklarında büyük kayıplar oluştu. Pandemi döneminde dahi birçok söz verilmesine rağmen canlarıyla mücadele veren hekimlerin özlük haklarında kayıplar devam etti ne yazık ki. Samsun’da da kamudan hekim istifaları her geçen gün artış göstermekte. TTB verilerine göre tüm Türkiye’de 18 ayda 8000 hekim kamu görevlerinden istifa etti. Çünkü pandemi ile iyice dayanılmaz hale gelen ağır çalışma koşulları ve özlük haklarında büyük kayıplar hekimleri bezdirdi.

Hekimlik mesleğinin doğası gereği birçok zorluğu zaten barındırdığını, buna kötü yönetilen sağlık idaresinin eklenmesiyle durumun daha ağırlaştığını ifade eden Dr. Funda Furtun, şöyle devam etti.

“ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslektaşlarımızla yaptığımız bu sohbette de bıçağın artık kemiğe dayandığını gördük. Ne yazık ki geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımızı gördük. Hekimler arasında derin ücret adaletsizliklerine sebep olan sistemden meslek odalarının şikayetlerinin ne derece haklı olduğunu gözlemledik.”

Dr. Funda Furtun bu konuda taleplerini sıraladı. “ Sağlık idaresinden hekimlerin talepleri oldukça nettir. Hekimler, emekliliklerine yansıyan hak ettikleri ücreti almak istiyorlar. Özlük haklarında iyileştirme istiyorlar. Siyasetçilerin hekim emeği üzerinden pirim yapmaya çalışan popülist politikalardan vazgeçmelerini, hekimlerin hekimlik yapmalarına engel olmamalarını istiyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde bu ve benzeri talepler yüksek sesle ifade edilmekte ve sağlık idaresinden bu konuları konuşmak üzere randevu talep edilmektedir. Bu konudaki kararlılığımızın test edilmemesini umuyoruz.”

Samsun Tabip Odası’nın Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dertleşme ziyareti iyi dilek ve umutlarla sonlandı.