Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Bursa'nın tarımdaki son durumunu anlattı.

Tarımda 16 yılda büyük kayıplar olduğunu belirten Başkan Çakmak, Bursa'nın genel arazi dağılımı içinde tarım arazisinin 2016 yılında  417 bin 420 hektarla toplam arazinin yüzde 38,34’ünü oluştururken, 15 yıl sonra 2021 yılında 363 bin 150 hektara düşerek yüzde 33,36’ya gerilediğini söyledi. Son 16 yılda yaklaşık 54 bin hektar tarım arazisinin tarım dışına çıkartıldığını ifade eden Başkan Çakmak, "Tarım dışına çıkartılan bu arazilerin büyük kısmı da yerleşim yerleri ve sanayi alanına dönüşmüştür. Ne yazık ki bu kadar verimli topraklara ve iklim koşullarına sahip bir şehirde bile tarım alanlarımızı koruyamamış durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİFTÇİ ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEKTEDİR"

Tarım arazilerinin dağılımına baktığımızda son 16 yılda tarla alanlarının son  yüzde 60 paydan, yüzde 39 paylara düştüğünü,  buna karşılık sebze alanları  sabit kalırken, meyvelik alanların % 5, zeytinlik alanların yüzde 3 civarında arttığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, çiftçinin üretmekten vazgeçtiğini, 2021 yılı verilerinde bile bu işletmelerin sadece yüzde 49’unun ÇKS kaydı yaptırdığını yani çiftçilik yapan işletmelerin yarısının desteklemelerden yararlanma gereği duymamasının, söz konusu desteklerin çiftçinin yarasına merhem olmadığının açık göstergesi olduğunu kaydetti.

2023 YILI TARIM SEKTÖRÜ İÇİN KRİZ YILI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

2023 yılının tarım sektörü için kriz yılı olmaya devam edeceğini öne süren Başkan Çakmak, tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklar üretimi ve üretim alanlarını daraltırken, kamu kurumları küçültülüp, müdahale kurumları kapatılıp işlevsizleştirirken, alana hizmet veren özel sektörün de günden güne zayıfladığını belirterek, rant ve faiz ekonomisi yerine üretim ekonomisine geçilmediği sürece pandemi süreci ve Türkiye'de yaşanan ciddi kuraklık sorununun da etkisiyle 2023 yılının tarım için kriz yılı olmaya devam edeceğini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, köylünün köyünde kalıp toprağını bırakmaması için bazı önerilerde de bulundu.

Tarımla uğraşanların sosyal güvenceye kavuşması sağlanması gerektiğini ifade eden Dr. Çakmak, "Sağlık altyapısına ulaşım kolaylaştırılmalı, köylerin büyük yerleşim yerlerine olan bağlantıları ile köylerdeki sosyal yaşam koşulları iyileştirilmelidir. Detaylı toprak etüt haritalama çalışmaları başlatılmalı, arazi kullanım planlama çalışmaları yapılarak, toprak, su varlıklarımızın sürdürülebilir kullanımları sağlanmalıdır. Tarımsal üretim ve pazarlama kooperatifleri desteklenmeli, çiftçimize örgütlülük bilinci aşılanmalı. Tarımsal mekanizasyon başta olmak üzere tarımda bilgi ve teknoloji kullanımı yaygınlaştırılarak üretim maliyetleri aşağı çekilmelidir" dedi.

Büyükbaş hayvan yerine küçükbaş hayvan tüketimini özendirici, tüketici tercihlerini değiştirici çalışmalar yapılması gerektiğini de kaydeden Başkan Çakmak, orman köylülerinin orman altı meralardan plan dahilinde yararlanması sağlanması gerektiğini savundu.