Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen çalıştayda; Büyükşehir’in 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarında iklim, çevre ve enerji konularında izleyeceği yol haritasının masaya yatırılmasının yanı sıra, 5 yıllık eylem planlarının temelleri atıldı.

Çalıştaya; Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları ve personeli, İl Sağlık Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, STK,  vakıf, oda, dernek, üniversiteler ve ilçe belediyelerinden temsilciler yer aldı.

‘Kent Temizlik ve Vektörle Mücadele Faaliyetleri’, ‘Katı Atık Yönetimi’, ‘Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı Azaltım ve Uyum Eylemleri’, ‘Deniz Kirliliği ve Denetim Faaliyetleri’, ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’, ‘Çevre Koruma Bilinçlendirme ve Gürültü Denetimi Faaliyetleri’ masalarının yer aldığı çalıştayda; Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde hayata geçirdiği proje ve faaliyetler değerlendirilirken, alanında uzman paydaşlar da deneyimlerini paylaştı.

Çalıştay’ın temel hedefleri doğrultusunda; deniz kirliliği ve ekosisteme etkileri, kimyasal ve mikroplastik kirlilik ve atık yönetimi, iklim değişiklikleri ile mücadelede yerel eylem planları ve çevre mücadelesi başlıkları irdelendi. Çalıştay, katılımcıların ele aldıkları konu başlıkları hakkında değerlendirme ve sunum yapmaları ile sonlandı.

Gökpınar: “Büyükşehir olarak yeşil ve temiz enerji ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, çalıştayda ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’ masaları ile yer aldıklarını kaydederek, “Dünyada ve ülkemizde enerjiye olan ihtiyacın artması ile birlikte, yenilebilir enerji de yaşamımızın bir parçası haline gelmiş ve her sektörde kullanılmaya başlamıştır. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı Enerji İşleri Müdürlüğü bünyesinde önemli GES projelerini almaya başladık. Şimdiye kadar 4 projemizde ve 24 lokasyonda aktif güneş enerji sistemlerimizi kullanmaktayız” dedi. Macit Özcan Spor Kompleksi, Mahalle Mutfakları, Kurutma Tesisi ve Anamur Toptancı Hal’inde aktif olarak GES projesinin yürütüldüğünü aktaran Gökpınar, Büyükşehir’in kendi bünyesindeki diğer bina ve alanlarında da bu projeyi yürütecek çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Büyükşehir’in hayata geçireceği projelerde GES projesine daha çok ağırlık vermek istediklerini kaydeden Gökpınar, “MEŞOT’UN üst tarafında bulunan otobüs yerleşkesinde çalışmasını başlattığımız 4,5 megavatlık GES projemizi yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, 48 elektrikli otobüsümüz için burası şarj istasyonu olarak kullanılacak. Büyükşehir olarak, yeşil ve temiz enerji ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mersin’de yenilenebilir enerjiyi aktif kullanma konusunda Büyükşehir olarak öncülük etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. Zorlu: “Çalıştaylar katılımcı yönetim anlayışının vücut bulduğu haldir”

Çalıştaya çok yoğun bir katılımın olduğunu söyleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, bu durumun oldukça mutluluk verici olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen çalıştayların katılımcı bir yönetim anlayışının vücut bulduğu hal olarak ifade edilebileceğini aktaran Zorlu, Büyükşehir’in 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak sera gazı emisyonu envanteri hazırladığını kaydetti.

Sürdürülebilir enerji iklim eylem planı içerisinde hem Büyükşehir Belediyesi’nin, hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumların yapması gereken faaliyetler olduğunun altını çizen Zorlu, “Mersin’de aylık olarak yaklaşık 55 ile 60 bin ton arasında evsel atık üretimi gerçekleşiyor. Bu atıkların toplanma organizasyonu ilçe belediyeler tarafından yapılırken, bertaraf edilmesi ve buradan enerji üretimi kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Yine atık yönetimi masamızda da bu sistemle ilgili iyileştirilmesi istenen konular ya da atık yönetimiyle ilgili problemli görülen alanlar konusunda tartışmalar yürütüldü” ifadelerine yer verdi.

Dr. Halisdemir: “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla güzel ilişkiler içerisinde çalışıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halis Demir, özellikle son yıllarda yaşanan nüfus artışı, endüstrileşme, sanayinin artması ve göçlerden etkilenen olgunun çevre olduğunu belirtti. 

Mersin’in 321 kilometrelik sahil şeridi olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak her bir Mersinli’nin denizden faydalanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Halisdemir, “Yetki alanımız çerçevesinde denizimizin kirletilmemesi için çok ciddi uğraşlar veriyoruz ve denetimler yapıyoruz. Bu amaçla teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve yeni teknolojik cihazlar aldık, almaya da devam ediyoruz. Bunları da tüm kurum ve kuruluşların hizmetine de sunmayı hedefliyoruz. En son yakında hizmete girecek elektronik gemi denetleme sistemi ile artık yetki alanımız olan 53 kilometrenin tamamında 24 saat izleme yaparak, denizi kirleten tüm deniz araçlarını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu konuda sıfır tavizle gidiyoruz” dedi.

Haşere ile mücadele konusunda 16 bin kilometrekarelik alanda etkin bir çalışma yürüttüklerini aktaran Halisdemir, “Her noktaya ulaşmak, sağlıklı dokunmak özen istiyor. Kullandığımız biyostal ürünlerin hiçbir canlıya zarar vermemesi, hedef kitleyi ortadan kaldırması için yoğun mücadele ediyoruz. Bu konuda da özellikle kamu kurumları, yerel yönetimler, vatandaşlarımızdan beklentilerimiz var. Mersin’in stratejik gürültü eylem planını hazırladık. Mersin gerçekten çok güzel bir coğrafya. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak çok şanslıyız, fakat maalesef yaşadığımız yerlerin değerlerini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ata: “Tüm iş birlikçilerimizle, daha fonksiyonel ve çevreci bir stratejik plan hedefledik”

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Aynur Ata, Büyükşehir’in 5 yıllık stratejik plan çalışmalarına hazırlık yapmak için toplandıklarını ifade ederek, “Stratejik planda iş birliği içerisinde bulunduğumuz kişi, kurum ve kuruluşlar, kurumumuz için oldukça önemlidir. Bu masalarda yapılacak olan fikir alışverişleri kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda, planımızın içinde yer alacak olgunluğa getirilecek. Görev, yetki ve sorumluluğumuz dâhilinde kalmak şartıyla tüm tavsiyeleriniz, stratejik planlama çalışmalarında oluşturulacak olan raporda yer alacaktır. Tüm iş birlikçilerimizle, daha fonksiyonel ve çevreci anlayışı yüksek, iklim değişikliği bilinci ile hazırlanmış bir stratejik plan hedeflemekteyiz” dedi ve çalıştaya katılan herkese teşekkür etti.