Proje kapsamında, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 45 NEET'e yönelik mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, verimlilik ve sosyal beceri eğitimleri verilecek.

Edirne'de istihdam, eğitim veya öğretimde (NEET) olmayan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücüne katılımını arttırmayı hedefleyen proje kapsamında; mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, verimlilik ve sosyal beceri eğitimleri ile NEET'leri çok yönlü bir şekilde istihdama hazırlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmanın yanı sıra gençlerin mesleklerini belirlemelerine ve kariyer planlarını bilinçli yapmalarına katkıda bulunulacak.

Proje kapsamında yapılacak başlıca faaliyetler şöyle sıralandı.

Proje Ofisinin Hazırlanması ve Ekibin Oluşturulması, Hedef Grupların Belirlenmesi ve Eğitim Müfredatını Planlama, 45 NEET İçin Mesleki Eğitim Programları (Ön Muhasebe, Web Tasarım ve CNC Tezgahları ve Programlama), 45 NEET İçin Girişimcilik ve Verimlilik, Sosyal Beceri Eğitimi, Ziyaretler, Farkındalık Toplantıları, Danışmanlık Desteği, Uzman Toplantıları, Saha Araştırması, İş Danışmanlığı ve Kariyer Merkezi’nin Kurulması (İDAK), Almanya Çalışma Ziyareti, Mesleki Eğitimler İle İlgili Bilgilendirme Etkinlikleri ve Çalışma Toplantılarıdır.

Orta ve uzun vadede Keşan TSO ile istihdam, mesleki eğitim, proje yönetimi, kurumsallaşma ve genç işsizliği konularında paydaşların kapasiteleri artacak, farklı finansman kaynaklarına sunulmak üzere yeni projeler üretilebilecektir. Farkındalık projesi 2023-2025 yılları arasında uygulanacak.