Eğitim
Giriş Tarihi : 28-12-2022 13:21

Samsun Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Başvuruları Başlıyor

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi lisansüstü eğitim başvurularının şartları ve başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvurularını 02-11 Ocak 2023 ve tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programları için 02-18 Ocak 2023 tarihleri arasında Samsun Üniversitesinin internet adresinden çevrimiçi olarak yapabilecek.

Samsun Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Başvuruları Başlıyor

Üç Doktora 17 Yüksek Lisans Programı Bulunuyor

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fen Bilimleri alanında Makine Mühendisliği Doktora programının yanı sıra Makine Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programları bulunuyor. Sosyal Bilimler alanında ise Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Sosyoloji Doktora Programları ile birlikte Tarih, Coğrafya, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Sosyoloji, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik tezli yüksek lisans programları ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur. Ayrıca Uzaktan Eğitim kapsamında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası Ticaret programları yer alıyor. Öğrencilere nitelikli bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini verebilmek ve kaliteli bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak üzere Enstitü bünyesinde 3 doktora, 13 tezli yüksek lisans, 1 yüz yüze tezsiz yüksek lisans ve 3 uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı tasarlandı. Lisansüstü düzeyde bilime gerçek manada katkı yapabilen ve alanı ile ilgili araştırma süreçlerine ve yeni gelişmelere vakıf nitelikli araştırmacılar yetiştirmek enstitünün temel hedefini oluşturuyor.

Lisansüstü Eğitim Programları Amaca Yönelik Eğitim Veriyor

Mühendislik alanlarındaki programlar, araştırmacı ve çözümleyici nitelikte mühendisler yetiştirmek, ülke ve bölge sanayisinin problemlerine etkin ve teknolojik çözümler üretebilecek projeler sunabilmek amacıyla kurulmuş ve programlar bu yönde tasarlanmıştır. Ülkenin teknoloji alanında yerli savunma sanayi, yerli otomobil, insansız hava ve deniz araçları gibi yüksek teknolojiye sahip projelerini desteklemek amacıyla açılan Yazılım Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği ile Makine Mühendisliği lisansüstü programları bu amaca yönelik uzmanlar yetiştiriyor. Lisansüstü programlardan Biyomedikal Mühendisliği programının amacı mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık sektörü için tanı, tedavi ve yenileme amaçlı cihaz ve çözümler üretmek ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek; Endüstri Mühendisliği programının amacı, karmaşık problemler karşısında bilimsel yöntemlerle çözümler geliştirebilen, araştırma ve geliştirme odaklı, yeniliklere öncülük edebilen yüksek mühendisler yetiştirmektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisansüstü programında ise öğrencilere ileri düzeydeki matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini özellikle de kendi uzmanlık alanlarındaki kompleks problemleri çözmede uygulayabilme becerisi kazandırılıyor. Disiplinler arası çalışmalar yürütebilme, profesyonel ve sosyal ortamlarda başkalarıyla çalışabilme ve etkin bir şekilde yaratıcı ve bütünleştirici tasarım etkinlikleri düzenleyebilme ve bunlara katılma becerisi kazandırma gibi faaliyetler yürütülüyor. Bunlarla birlikte bilim ve teknoloji alanında araştırma yapan, araştırma ve geliştirme alanına katkı sağlayan mühendislere ileri düzeyde eğitim sunmak; vizyon, analitik düşünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirmek amaçlanıyor. Dolayısıyla ülke için stratejik öneme sahip savunma teknolojilerinin millileştirmesi politikası çerçevesinde yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaca katkı sağlamak amacıyla bu programlar tasarlandı.

  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik doktora ve yüksek lisans programları ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ve işletmelerde yöneticiler ve akademisyenler yetiştirmeyi, ülke ve bölge ekonomisine, uluslararası ticaret alanındaki araştırmalara katkı sağlamayı hedefliyor. Uluslararası Ticaret tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans programı öğrencilere nitelikli bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini verebilmek ve kaliteli bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak üzere tasarlandı.
  • Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında ülkemizdeki ve dünyadaki çağdaş eğilimleri takip ederek mevcut idari ve siyasi pratiklerin etkilerine ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı kuramsal tartışmalara yön veren bir yaklaşım içerisindedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Uzaktan Yüksek Lisans Programı, bilimsel bilgiyi ve yöntemlerini, ayrıca devlet felsefesi ve ahlakını analiz yöntemi ile ele almaktır.
  • Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı bilimi, insan ve doğal ortam ilişkisi içerisinde mekânsal analiz yapmayı ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor.
  • Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı, geçmiş ile gelecek arasında lisansüstü düzeyde bağlantı kurarak yeryüzü medeniyetlerinin dinamikleri üzerinde yoğunlaşıyor.
  • Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencinin iş yaşamıyla uyumlu olacak biçimde ekonomi ve finans bilgilerini edinerek; bunları iş süreçleri ve sorunlarında inovatif ve etkin biçimde uygulayabilmesi konusunda gerekli eğitim olanağını sunuyor.
  • Sosyoloji Doktora ve Yüksek Lisans Programları ile Sosyoloji Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sosyoloji ve sosyolojiyle bağlantılı alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, lisansüstü düzeyde araştırma ve çalışmalarıyla bilime katkı sağlayan, alanıyla ilgili süreçlere ve yeni gelişmelere hâkim araştırmacılar yetiştirmeyi, böylelikle sosyolojiyle ilgili araştırmalara yoğunlaşmayı hedefliyor.

Samsun Üniversitesi “Nitelikli Toplum için Nitelikli Üniversite” sloganıyla lisansüstü öğrencilerini bekliyor.

AdminAdmin