CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, başta deprem ve sel olmak üzere, Samsun’un afetler konusunda taşıdığı riskler, olası bir afet durumunda kayıpların en aza indirilmesi konusunda alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejinin tanımlandığı ve yapılması gereken çalışmaların bir takvime bağlandığı Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’nı Meclis gündemine taşıdı.

Rapordan hareketle 8 ayrı önerge hazırlayarak ilgili bakanlara sorular yönelten Hancıoğlu, özellikle 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması gereken çalışmalara dikkat çekti ve bu çalışmaların yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Hancıoğlu önergelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sebep olduğu büyük yıkım ve yaşanan can kayıplarının; ülkemizin her bölgesinin afet risk durumunu ve bu risk faktörlerini azaltma planları ile bu konuda yürütülen çalışmaları bir kez daha gündeme taşıdığına işaret etti ve Samsun’un İl Afet Risk Azaltma Planı’nın, 2020 yılında hazırlandığını hatırlattı. Bu planda Samsun’un afetler konusunda taşıdığı riskler, olası bir afet durumunda kayıpların en aza indirilmesi konusunda alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken strateji ve eylemlerin tanımlı olduğunu ve yapılacak çalışmaların da bir takvime bağlandığını belirten Hancıoğlu, bu tespitlerinin ardından sorumlu her kurum için, ilgili bakanlara sorular yöneltti.

SAMSUN’UN YAPI ENVANTER ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI MI?

Hancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın cevaplaması talebiyle verdiği önergelerden birinde, Samsun ilinin bütün ilçelerini kapsayacak şekilde yapılması kararlaştırılan ve 2022 yılında tamamlanması hedeflenen yapı envanteri oluşturma çalışmalarında hangi aşamada olduğunu sorguladı. Plan kapsamında ‘kentte imar barışı mevzuatından faydalanan yapıların envanterini belirleme’ hedefinin de yer aldığına işaret eden Hancıoğlu “bu kapsamda, imar barışı mevzuatından faydalanan kaç yapı tespit edilerek envantere işlenmiştir?” diye sordu. Hancıoğlu önergesinde ayrıca, il genelinde yürütülen yapı envanter çalışmaları kapsamında tespiti yapılan metruk bina ve 1999 yılı öncesi yapılmış bina sayılarının da açıklanmasını istedi.

AFAD, SAMSUN’DA YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPTI MI?

Neslihan Hancıoğlu, Samsun’un afetler konusunda taşıdığı riskleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak AFAD tarafından yürütülmesi ve geçen yıl tamamlanması gereken faaliyetler konusunda da 2 ayrı önerge verdi. Samsun İRAP’ta AFAD’ın, ‘Yerel yönetimlerin afet mevzuatına hakimiyetlerinin ve afet yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi eğitimleri’ düzenlemekle sorumlu kılındığına dikkat çeken Hancıoğlu, hangi yerel yönetim biriminde kaç defa eğitim düzenlendiğini ve kaç personelin bu eğitimlerden geçirildiğini sordu.

Hancıoğlu AFAD’da yönelik diğer önergesinde ise, Samsun’da meydana gelmesi muhtemel heyelan afetlerinin etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla alınması gereken yapısal önlemlerin bazıları konusunda AFAD’ın sorumlu kılındığını kaydederek, Salıpazarı ve Terme’deki toplam 12 ayrı heyelan noktasında 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması gereken istinat duvarı ve tahkimat çalışmalarının akıbetini sordu.

YIKILMASI YADA GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN 107 OKUL

Hancıoğlu, İRAP’da yer alana verilere göre, Asarcık’ta 6, Atakum’da 35, Ayvacık’ta 5, Canik’te 13, Çarşamba’da 7, Havza’da 2, İlkadım’da 26, Kavak’ta 8 ve Vezirköprü’de 5 okul için sismik önceliklendirme yapılarak güçlendirme veya yeniden yapımına karar verildiğine dikkat çekerek, “planda ön görülen 2 yıllık içinde bu okullardan kaçının yıkımı gerçekleştirilmiş, kaçına güçlendirme yapılmıştır?” diye sordu. Hancıoğlu, sismik önceliklendirmesi yapılarak güçlendirme veya yeniden yapımına karar verildiği halde, planda öngörülen süre zarfından güçlendirme veya yeniden yapımı gerçekleştirilemeyen okul veya okullar varsa bu gecikmenin sebebinin de açıklanmasını istedi.

SEL TEHDİDİNİN YOĞUNLAŞTIĞI 21 AYRI NOKTADA NE YAPILDI?

İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde belirlenen eylemler arasında, Samsun genelinde yaşanabilecek taşkın felaketlerinin önlenmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı sonuna kadar bir dizi sedde ve taşkın önleme duvarı revizyonu ve dere ıslah çalışmasını tamamlaması hedefinin de yer aldığına işaret eden CHP’li Hancıoğlu, sel tehdidinin yoğunlaştığı 21 ayrı noktada hangi çalışmaların yapıldığının açıklanmasını istedi.

FAY HATTI İLE KESİŞEN KARAYOLLARINA UYARI LEVHASI KONULDU MU?

İRAP’ta, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün, Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki yollar üzerinde fay hattının geçtiğini belirten bilgilendirici görsel uygulamalar(uyarı levhası-tabelalar) yerleştirmekle sorumlu kılındığına dikkat çeken Hancıoğlu, bu uyarı levhalarının ilgili noktalara yerleştirilip yerleştirilmediğinin de açıklanmasını istedi.

ORMANLARDAKİ ENERJİ HATLARI YOL GÜZERGAHINA ÇEKİLDİ Mİ?

İRAP’ta, Samsun’da meydana gelmesi muhtemel yangın afetlerinin etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla alınması gereken yapısal önlemlerin de yer aldığını ve bu konuda ilgili elektrik dağıtım şirketinin(YEDAŞ) sorumlu kılınarak, çalışmalarını 2022 yılı sonuna kadar tamamlaması şirkete 2 yıllık süre tahdidi konulduğunu kaydeden Hancıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e de şu soruları yöneltti:

-İl Afet Risk Azaltma Planı dahilinde, Bafra, İlkadım, Kavak, Vezirköprü, Çarşamba, Ayvacık, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde ekonomik ömrü tamamlanmak üzere olan enerji şebekelerinin yenilenme çalışmaları tamamlanmış mıdır? Tamamlanamadıysa, bunun sebebi nedir?

-Çarşamba ilçesi Gülören Mahallesi’nde bulunan 11 km. uzunluğundaki enerji nakil hattı ile Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi’nde bulunan 8,5 km. uzunluğundaki enerji nakil hattının ormanlık alan ve tarım arazileri içerisinden çıkarılarak yol güzergahına alınması işlemi gerçekleştirilmiş midir? Gerçekleştirilemediyse, bunun sebebi nedir?

-İlkadım ilçesi Fezviçakmak Mahallesi’nde bulunan havai hatların yeraltına alınma çalışmaları tamamlanmış mıdır? Tamamlanamadıysa, bunun sebebi nedir?