Tirilye Taş Mektep’i kimliğine özgü bir şekilde restore ederek, ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına kazandıran Mudanya Belediyesi, “Carl Schmitt Çalıştayı” ile şehrin kültür hayatına destek vermeyi sürdürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu ve Politik Felsefe işbirliği ile düzenlenecek Carl Schmitt Çalıştayı, “Carl Schmitt ve Cumhuriyet” ile “Politik Olan Kavramının Güncel Bağlamları” konularında iki atölye olarak gerçekleştirilecek.  Gerçekleşecek olan çalıştayda,  çağdaş politik felsefenin en tartışmalı ve en etkili figürlerinden biri olan Alman hukukçu ve düşünür Carl Schmitt’in politik düşüncesi üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirmenin yanı sıra, Schmitt’in düşüncelerini kamusal bir birliktelikle düşünme, konuşma ve öğrenme etkinliğine konu olmayı amaçlıyor.