Hatsız ‘M’ plakalı minibüsçülerin çalışamama sorununu gündemine alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çözüm için çalışma başlattı. Esnafla bir araya gelen Başkan Demir, ortak çözümde uzlaşılan konuyu belediye meclisi gündemine taşıdı. Ulaşım komisyonunda tüm yönleriyle araştırılarak incelenen söz konusu sorun, 13 Ocak 2023 tarih ve 7 sayılı meclis kararıyla çözüme kavuştu. Buna göre 4 merkez ilçedeki hatsız ‘M’ plakalı 100 ticari araç, öğrenci ve personel servisinde hizmet verebilmesi için ‘C’ plakaya dönüşecek.

4 merkez ilçedeki (Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy) hatsız ‘M’ plakalı minibüs sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunurken; merkez ilçelerde İl Trafik Kurulu Kararı ile tahsis edilen hatsız ticari ‘M’ Plakaya ait ‘Trafik Tescil Belgesi’ ve Araç Sicil ve Tescil Belgesi (ARTES), dönüşüm hak kazanması durumunda hatsız ‘M’ plakadan feragat edeceğine dair noterlerden onaylı feragatname, Adli Sicil Kaydı Belgesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, Büyükşehir Belediyesi’nin biriminden alınacak ‘Borcu Yoktur’ yazısı ile idareden temin edilecek mer’i mevzuat hükümleri ve belirlenen yükümlülüklere uyulacağına dair taahhütnamenin idareye 27 Mart-28 Nisan arasında teslim etmesi gerekiyor.

Dönüşüm için idareye başvuran hatsız ‘M’ plakalı minibüs sahiplerinin sayısının 100 kişiyi aşması durumunda noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahibi 100 kişi belirlenecek.

Personel/öğrenci servisine dönüşümü hak eden başvuru sahipleri idareye biri peşin, on bir taksitte toplam kdv hariç 375 bin TL ödeyecek, personel/öğrenci servis plaka tescil işlemlerini 90 gün içerisinde tamamlayacaklar. Hak sahipleri personel/öğrenci servis plaka tescil işlemlerinden itibaren beş yıl süreyle plakalarını satış veya devir edemeyecek.